Teisinė informacija

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklų veiklą: 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai
Viešųjų pirkimų įstatymas

Su kitais ugdymo įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.


Teisės aktų projektai

Tyrimai ir analizės


Teisės aktų pažeidimai


Teisinio reguliavimo stebėsena